Blog chia sẻ kiến thức SEO

Thẻ Meta Description năm 2018

Tác giả: Administrator | 19-01-2018 | 23:04:47 | 2102 Lượt xem

the meta description 2018

Năm 2018 thẻ Meta Description đã thay đổi

Sự thay đổi liên tục của SEO Google và đặc biệt năm 2018 thẻ Meta Description đã Update lên đến 300 ký tự, trước đó là 160 ký tự. Đồng nghĩa với việc sự hiển thị các ký tự này khi tìm kiếm sẽ được hiển thị.

thay doi so luong ky tu the des 2018

Trang Website uy tín "moz.com" đã cập nhập sự thay đổi của thẻ này từ ngày 19/12/2017, chứng tỏ Google đã cập nhập vào tháng cuối của năm 2017.

meta desc 2018

Báo cáo thông kê sự thay đổi thẻ Meta Descption 2018

Chúng tôi đã có một sự tăng đột biến trong dải ký tự 300-325, nhưng tại sao chúng ta thấy các mô tả bị cắt đứt trong phạm vi 100-200 ký tự và một số thậm chí dưới 100 ký tự?

Thẻ mô tả của Video lại ngắn hơn

Form đăng ký học:0904 534 529