Blog chia sẻ kiến thức SEO

Website chuẩn SEO Google cần phải thiết kế như sau

Tác giả: Administrator | 25-10-2016 | 20:43:05 | 1267 Lượt xem

Phân tích Website chuẩn SEO phần 01

Hầu hết các Website thiết kế không được tối ưu chuẩn SEO Google, thực chất các lập trình viên Website không cập nhập kiến thức SEO dẫn đến không tích hợp hay tối ưu Code Website chuẩn SEO hoặc họ ngại vì mất thời gian.

Bài viết này mình sẽ giúp các chủ Website (Người dùng Website) nắm bắt được các vấn đề cốt lõi thế nào là 1 Website chuẩn SEO Google hoặc bạn gửi nội dung bài viết bày cho người lập trình Website của bạn để họ tối ưu Website giúp bạn.

Một Website chuẩn SEO thì phải như sau:

Trang chủ: Trong quản trị phải có chỗ nhập các Modul sau:

Thẻ Title (Thẻ tiêu đề Website)

Thẻ Meta Description (Thẻ mô tả)

Heading (Định dạng thẻ H1, H2, H3, ..., H6)

Trang giới thiệu: Trong quản trị phải có chỗ nhập các Modul sau:

Thẻ Title (Thẻ tiêu đề Website)

Thẻ Meta Description (Thẻ mô tả)

Heading (Định dạng thẻ H1, H2, H3, ..., H6)

Trang sản phẩm: Trong quản trị phải có chỗ nhập các Modul sau:

Thẻ Title (Thẻ tiêu đề Website)

Thẻ Meta Description (Thẻ mô tả)

Heading (Định dạng thẻ H1, H2, H3, ..., H6)

Trang dịch vụ: Trong quản trị phải có chỗ nhập các Modul sau:

Thẻ Title (Thẻ tiêu đề Website)

Thẻ Meta Description (Thẻ mô tả)

Heading (Định dạng thẻ H1, H2, H3, ..., H6)

Trang tin tức: Trong quản trị phải có chỗ nhập các Modul sau:

Thẻ Title (Thẻ tiêu đề Website)

Thẻ Meta Description (Thẻ mô tả)

Heading (Định dạng thẻ H1, H2, H3, ..., H6)

Trang liên hệ: Trong quản trị phải có chỗ nhập các Modul sau:

Thẻ Title (Thẻ tiêu đề Website)

Thẻ Meta Description (Thẻ mô tả)

Heading (Định dạng thẻ H1, H2, H3, ..., H6)

Chú ý:

- Tương tự như trên các danh mục sản phẩm, danh mục bài viết cấp 1, cấp 2, ... đều phải có các Modul như trên.

- Ở trang nào hay chuyên mục nào thì chỉ được hiển thị Modul SEO của chuyên mục đó

- Đối với bài viết chi tiết hay sản phẩm chi tiết thì cũng có các thẻ Title và Description

Ngoài các yếu tố trên Website cần tối ưu các File Robots.txt, Sitemap.XML, Language, Favicon. Tối ưu URL thân thiện, ...

Cần hỗ trợ kiểm tra Website chuẩn SEO Google xin email hoặc liên hệ mình tư vấn giúp đỡ bạn: phamdinhhuyenvlc@gmail.com or 0904 534 529

Form đăng ký học:0904 534 529